Báo cáo nghiên cứu về cơ hội công việc cho sinh viên đại học tai Việt Nam, cho WUSC Việt Nam, 2021

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU “CƠ HỘI CÔNG VIỆC CHO THANH NIÊN VIỆT NAM”

Báo cáo được thực hiện trong năm 2021, sử dụng cách tiếp cận hệ thống và phương nghiên cứu định tính bao gồm nghiên cứu tại bàn và phỏng  tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học, từ đó đưa ra các khả năng hợp tác giữa các đối tác của Tổ chức Đại học Canada (WUSC) tại Việt Nam, giúp giải quyết vấn đề trên. 

Báo cáo nhận ra 4 vấn đề của thanh  niên Việt Nam liên quan đến cơ hội công việc là: thiếu động lực, thiếu kỹ năng công việc, khả năng tiếp cận thông tin đối với thanh niên khu vực nông thôn, kỹ năng số đối với nhóm nữ. 

Các thách thức chính mà thanh niên phải đối mặt liên quan đến cơ hội việc làm là tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên cao, cao nhất là thanh niên tốt nghiệp đại học, tỷ lệ thanh niên làm việc trong khu vực không chính thức cao, đặc biệt nữ giới làm việc trong khu vực không chính thức cao hơn nam giới, tỷ lệ doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân sự, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp đại học là rất cao, cuối cùng là thanh niên lại là nhóm có khả năng bị thay thế cao nhất bởi tự động hoá và số hoá hậu Covid-19.

Một số yếu  tố đẩy cho hoạt động tạo cơ hội việc làm cho thanh niên bao gồm vai trò của khu vực công, các nhà trường bao gồm cấp phổ thông và đại học, các tài trợ quốc tế và phong trào khởi nghiệp hiện nay.

Các lĩnh vực can thiệp được đề xuất bao gồm hoạt động nâng cao nhận thức, cải thiện kỹ năng sẵn sàng sàng cho công việc, hoạt động hướng nghiệp, và kết nối việc làm.

Kế hoạch hành động trong từng lĩnh vực can thiệp với đối tượng hưởng lợi, đối tác của WUSC thực hiện, đối tác bên ngoài cần hợp tác, vai trò của tình nguyện viên của WUSC trong từng hoạt động đã được đề xuất. 

Báo cáo được thực hiện trong hợp đồng tư vấn nghiên cứu do đặt hàng của Tổ chức Đại học Thế giới Canada (WUSC) với nhóm nghiên cứu của Viện VID.

Ảnh sự kiện tham vấn các bên hữu quan nhận phản hồi về báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu tháng 9 năm 2022