Vinnovate.vn

TẦM NHÌN

V.innovate định vị là nền tảng uy tín, hàng đầu nhằm tự đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo tác động xã hội và đóng góp cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

V.innovate ra đời với sứ mệnh giúp các tổ chức giáo dục đại học, tỉnh thành trên con đường đánh giá các thay đổi hoạt động khởi nghiệp, kinh doanh tạo tác động xã hội của họ. Từ đó thúc đẩy khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao nhận thức về giá trị và tầm quan trọng của năng lực khởi nghiệp trong tổ chức.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
  • Tạo tác động tích cực
  • Phát triển bền vững
BẮT ĐẦU ĐÁNH GIÁ TẠI ĐÂY

U.innovate

Bộ tiêu chí đánh giá về mức độ phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp dành cho các trường cao đẳng/đại học Việt Nam

U.impact

Bộ tiêu chí đánh giá trường đại học tạo tác động xã hội thông qua 17 mục tiêu phát triển bền vững thuộc Liên Hợp Quốc

P.innovate

Bộ tiêu chí đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương thông qua chính sách, nguồn lực, văn hoá tác động tới hệ sinh thái khởi nghiệp hiện tại và thời điểm 5 năm trước