Giới thiệu chung

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Viện IID nhận giấy phép là tổ chức khoa học và công nghệ số A-1946 của Bộ Khoa học và Công nghệ, được hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ và hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến đổi mới và phát triển. 

Cho đến nay Viện IID đã trải qua 3 thế hệ viện trưởng:

  • PGS. TSKH. Võ Đại Lược, giai đoạn 2018-2020
  • Ông Nguyễn Bá Ngọ, 12-2020 đến 03-2022
  • TS. Chu Văn Thắng, từ tháng 3 năm 2022 đến nay

Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển trong giai đoạn đầu thành lập tập trung vào mảng nghiên cứu đổi mới và phát triển kinh tế. Từ năm 2021 đến nay, với bộ  máy nhân sự mới, Viện IID đã có định hướng mới cho sự phát triển của mình, tập trung vào mảng đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, với phạm vi rộng hơn là đổi mới và phát triển kinh tế như trước.

BAN LÃNH ĐẠO

Võ Đại Lược, Người sáng lập Viện IID, Chủ tịch hội đồng quản lí Vapec

Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông nguyên là thành viên Tổ tư vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

TS Chu Văn Thắng, Viện trưởng Viện IID

Ông là cố vấn cao cấp của Chương trình khởi nghiệp quốc gia, Đề án 844: “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Ngoài ra, ông còn là cố vấn cho chương trình Aus4 Innovation – Chương trình hợp tác phát triển của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tại Việt Nam; Chuyên gia Quản trị Kinh doanh, Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 1 (IPP)

PGS.TS Trương Thị Nam Thắng, Nghiên cứu trưởng Viện nghiên cứu đổi mới và phát triển

Trương Thị Nam Thắng là người sáng lập và Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo Xã hội (CSIE) trực thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2017. Bà cũng là Phó Giáo sư tại Khoa Quản trị Kinh doanh từ năm 2014, được bổ nhiệm từ năm 2019 là Nghiên cứu viên Phó tại Trung tâm cho Đổi mới Xã hội, Đại học Cambridge. Kể từ năm 2020, cô đảm nhận thêm một trọng trách là nghiên cứu viên chính tại Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển Việt Nam (IID) – tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương.

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Đinh Anh Tuấn – Cố vấn quản lý và đo lường tác động xã hội Viện IID

Ông là giảng viên Bộ môn Kinh tế Đầu tư, Khoa Đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Ông từng tham gia dự án Thúc đẩy Doanh nghiệp Tác động Xã hội tại Việt Nam của INDP.

TS. Duong Tran Duc

Chuyên gia Công nghệ, Giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cố vấn Công nghệ Viện IID, Cố vấn phát triển sản phẩm, Viện IID