Báo chí nói gì về IID?

BÁO ĐẦU TƯ

Viện IID ra mắt 3 nền tảng
sáng tạo thúc đẩy phát triển bền vững

16 tháng 3, 2023

 

#impactUP #iMap #Vinnovate
#doimoisangtao #phattrienbenvung

 
Đọc bài viết

TẠP CHÍ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

Phỏng vấn PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng, Nghiên cứu trưởng Viện IID về phụ nữ trong thời đại CNTT

08 tháng 3, 2023

 

#nghiencuutruong #phongvan #traoquyenchophunu #congnghethongtin #ĐMST #toancauhoa

 
Đọc bài viết

BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Công bố các nền tảng sáng tạo thúc đẩy
phát triển bền vững

15 tháng 3, 2023

 

#cacnentang #doimoisangtao #phattrienbenvung #impactUP #iMap #Vinnovate

 
Đọc bài viết

TẠP CHÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Tạo hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp
xã hội phát triển bền vững

16 tháng 3, 2023

 

#doanhnghiepxahoi #hesinhthai #cacnentang #trachnhiemxahoi #phattrienbenvung

Đọc bài viết

BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chung tay thúc đẩy phát triển hoạt động
kinh doanh
bảo tồn hệ sinh thái rừng

04 tháng 3, 2023

 

#forestecopreneur2024 #hesinhthai #baotonrung #trachnhiemxahoi #doanhnghiepxahoi

 
Đọc bài viết

BÁO KINH TẾ & ĐÔ THỊ

Khởi động chương trình tăng tốc
khởi nghiệp dành cho sinh viên

02 tháng 12, 2023

 

#VSIS2023 #khoinghiep #sinhvien
#tacdongxahoi #daotao

Đọc bài viết

BÁO HÀ NỘI MỚI

Khởi nghiệp từ những
ý tưởng sáng tạo

27 tháng 12, 2023

 

#VSIS2023  #doimoisangtao #khoinghiep
#sinhvien #tacdongxahoi

Đọc bài viết

TẠP CHÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Startup Việt thêm cơ hội mở rộng
kinh doanh tại Nhật Bản

09 tháng 12, 2023

 

#JCI #startup #kinhdoanhtainhatban
#ketnoikinhdoanh #mangluoi

Đọc bài viết

TẠP CHÍ NHÀ ĐẦU TƯ

Chính quyền Tokyo hỗ trợ startup Việt
vươn ra thị trường Nhật Bản

12 tháng 12, 2023

 

#JCI #chinhquyentokyo #ketnoikinhdoanh
#hotrokhoinghiep #daotaochuyenmon

Đọc bài viết

BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN

Khai mạc chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng” (Forest Ecopreneur 2024)

17 tháng 4, 2024

 

#forestecopreneur #sinhthairung
#doanhnghieprung #doanhnghiepxahoi 

Đọc bài viết