Báo cáo đánh giá cuối kỳ Dự án tăng cường rau quả sạch FVN cho Rikolto International, 2021

Rikolto International tại Việt Nam (trước đây là VECO Việt Nam) là thành viên của Rikolto, một tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở chính tại thành phố Leuven, vương quốc Bỉ. Sứ mệnh của Rikolto là hỗ trợ các nông hộ sản xuất nhỏ, các tổ chức nông dân sản xuất nông nghiệp bền vững, tiến tới xóa đói giảm nghèo, giảm tác động tiêu cực tới môi trường, đảm bảo người dân tiếp cận được thực phẩm an toàn, bổ dưỡng với giá cả phải chăng. Rikolto hiện đang triển khai dự án “Tăng cường tiêu thụ trái cây và rau cho người dân có thu nhập thấp ở Việt Nam và Nigeria thông qua cải tiến hệ thống thực phẩm”.

Dự án “Tăng cường tiêu thụ trái cây và rau cho người dân có thu nhập thấp ở Việt Nam và Nigeria thông qua cải tiến hệ thống thực phẩm” tìm cách cải thiện việc ăn rau quả của người tiêu dùng có thu nhập thấp ở khu vực thành thị (đặc biệt là phụ nữ và trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất), giải quyết hai gánh nặng của suy dinh dưỡng. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ thử nghiệm các đổi mới theo nhu cầu nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các loại rau quả quanh năm bằng cách (i) cải thiện khả năng tiếp cận của người tiêu dùng thông qua đa dạng hóa hệ thống bán lẻ và cơ chế bán lẻ sáng tạo, (ii) giải quyết khả năng chi trả thông qua các chương trình khuyến khích giá được phân phối thông qua các phiếu giảm giá rau quả và (iii) tăng cường khả năng chấp nhận trái cây và rau quả thông qua các chiến dịch quảng cáo với các bên liên quan thuộc khu vực công cộng và tư nhân. 

Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển – VID đã thực hiện đánh giá cuối dự án của Dự án FVN nêu trên.

Quá trình tiến hành khảo sát được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn trước khảo sát, trong khảo sát và sau khảo sát.

Dựa án đã tiến hành gọi điện và đi khảo sát thực địa trên 600 hộ gia đình tại 2 quận Hà Nội là quận Đống Đa và quận Hà Đông. 

Mặc dù thời điểm khảo sát là tháng 12 năm 2021, là điểm bùng phát của dịch Covid-19 tại Hà Nội, tuy nhiên nhờ vào nỗ lực của nhóm cộng tác viên của VID, cũng như sự hợp tác của các cộng tác viên nghiên cứu từ các trạm y tế phường, tỷ lệ phản hồi là 98%, với phiếu số phiếu thu được là 582 phiếu trên 596 hộ trong danh sách khảo sát. Đây là một thành công ngoài mong đợi cả từ VID cũng như đối tác tài trợ.