Chương trình Virtual NEURON 2021

VID CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO KHỞI NGHIỆP TRỰC TUYẾN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIRTUAL NEURON 2021

Thường niên từ năm 2018 đến nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE) tổ chức chương trình ươm tạo khởi nghiệp sinh viên Kinh tế Quốc dân NEURON. Năm 2021, với tư cách là đối tác chuyên môn đồng hành, Viện VID tham gia cung cấp diễn giả và đặc biệt cung cấp nền tảng trực tuyến đào tạo và ươm tạo cho NEURON 2021.

Toàn bộ các môn học được record và đưa lên nền tảng impactup.site. Bên cạnh đó, các bạn học viên phải tuân theo lộ trình học tập, nộp bài trên nền tảng. Các bạn học viên tham gia trải qua 14 môn học của chương trình, tương tự như vậy mỗi nhóm khởi nghiệp phải thực hiện 14 bài tập/thử thách khác nhau của chương trình, trong thời gian 4 tháng. Top 2 của Chương trình NEURON 2021 được cử đi tham gia Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo SV-Startup 2021.