Chương trình ImpactUP Ambassador 2021

Chương  trình ImpactUP Ambassador 2021

Đại sứ (Ambassador) chính là những gương mặt trẻ đại diện cho hình ảnh của ImpactUp và lan tỏa sứ mệnh vì xã hội. Trong đó:

Đại sứ (Ambassador) là những bạn trẻ từ 16 đến dưới 22 tuổi:

– Thành viên của các dự án xã hội, cộng đồng, CLB

– Thực tập ở các DNXH, NGO

– Có tham gia các dự án khởi nghiệp học sinh, sinh viên

– Các bạn đã từng tham gia các cuộc thi về Khởi nghiệp xã hội, Business Cases

Dự án đồng thời tìm kiếm những anh chị Cộng sự (Associates) trở thành những người “truyền lửa” cho thế hệ trẻ vì một Việt Nam đổi mới sáng tạo.

 Các bạn Ambassador đã được tuyển vào chương trình và tham gia các hoạt động sau:

  • Là đại diện truyền thông cho impactup
  • Thực hiện các chiến dịch truyền thông cho impactup
  • Thu hút người quan tâm cho fanpage của impactup

25 bạn thanh niên từ khắp nơi tại Việt Nam đã được lựa chọn tham gia chương trình. Bao gồm các bạn học sinh cấp 3 và sinh viên đại học. Sau thời gian 2 tháng là đại sứ của Impactup, 3 bạn thanh niên suất sắc nhất đã được vinh danh, bên cạnh đó các bạn này được là các học viên đầu tiên trên nền tảng impactup.site.