Tối đa hóa tác động – Sách hướng dẫn dành cho doanh nhân xã hội

111.000  200.000  -45%

Cuốn sách này là kết quả của hai năm hợp tác bởi bốn tổ chức – Mạng lưới Doanh nghiệp Xã hội Estonia, Diễn đàn tác động Xã hội Đại học Koç, Doanh nghiệp xã hội tư vấn phát triển bền vững Mikado và Tổ chức Giá trị xã hội Anh quốc – trong khuôn khổ chương trình Thấu hiểu tác động của bạn: Công cụ quản lý tác động xã hội cho doanh nhân xã hội trẻ.

Chúng tôi cùng nhau thực hiện hành trình này với mục tiêu trao quyền cho các doanh nhân xã hội và trang bị cho họ các công cụ để quản lý và tối đa hóa tác động xã hội mà họ tạo ra. Tất cả chúng tôi đều tin tưởng vào khởi nghiệp xã hội như một mô hình thành công để giải quyết các vấn đề xã hội đã diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Estonia, Vương quốc Anh và các nơi khác trên thế giới.

Những nhà doanh nhân xã hội thường phải vật lộn để vượt qua những trở ngại trên con đường của họ và duy trì doanh nghiệp xã hội . Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp  tăng cường những tác động xã hội tích cực mà họ tạo ra và tạo ra nhiều giá trị xã hội hơn nữa cho những người mà cuộc sống của họ đang diễn ra nhiều thay đổi