Dự án mô hình đại học định hướng tạo tác động xã hội SILKEN Việt Nam, Hội đồnng Anh, 2022-2024

VIỆN VID LÀ ĐỐI TÁC CỘNG ĐỒNG CHO DỰ ÁN SILKEN

Trong giai đoạn 3 năm 2021-2023, các trường đại học Vương quốc Anh và 6 trường đại học Việt Nam sẽ cùng nhau phát triển mô hình trường đại học định hướng tạo tác động xã hội. Đây là giai đoạn 2 của dự án SILKEN mà VID đã tham gia vào năm 2020-2021, chuyên về thúc đẩy sáng tạo xã hội trong các trường đại học trong khu vực Đông Á.

Bên cạnh các trường đại học là đối tác chính tại Việt Nam như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thái Nguyên, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội,