Chương trình Tăng trưởng Doanh nghiệp Sinh thái rừng – Forest Ecopreneur 2024

Chương trình Tăng trưởng Doanh nghiệp Sinh thái rừng – Forest Ecopreneur 2024 (gọi tắt là Chương trình) là một phần của Sáng kiến SAFE, được triển khai bởi sự hợp tác giữa Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc (KFS)Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP). Chương trình này nhằm mục tiêu bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái rừng dễ tổn thương, đồng thời tập trung vào việc bảo vệ các cộng đồng sống dựa vào rừng và hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi rừng.

Năm 2024, Chương trình sẽ tìm kiếm 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ liên quan đến bảo tồn rừng tại 3 nước khu vực Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia. Những doanh nghiệp này sẽ được ươm tạo, nâng cao năng lực kinh doanh và kết nối đầu tư. UNEPBridge for Billions sẽ chủ trì chương trình, trong khi Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (IID) là đối tác triển khai tại Việt Nam. IID sẽ chịu trách nhiệm thiết kế chương trình, tìm kiếm doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động đào tạo, ươm tạo và kết nối các nguồn lực, cũng như cố vấn đồng hành cùng doanh nghiệp.

 

 

 

Số liệu Chương trình năm 2024:

 • 79 doanh nghiệp đăng ký tham gia.
 • 35 doanh nghiệp được lựa chọn, phân bố trên 13 tỉnh thành.
  • 100% doanh nghiệp tạo tác động xã hội.
  • 54% doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo.
  • 50% lao động là nữ.
 • 30 mentors (cố vấn) đến từ 10 tỉnh thành và 3 quốc gia.
  • 65% mentor là nữ.
  • Tuổi trung bình của mentor là 45 tuổi.
 • 5 sự kiện trực tiếp bao gồm:
  • Chuyến tham quan thực tế tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kontum.
  • Ngày Demo được tổ chức tại UN House.

 • Các sự kiện và cuộc họp trực tuyến được tổ chức đều đặn 1-2 tuần/1 lần.

Chương trình Forest Ecopreneur 2024 hứa hẹn sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển bền vững các hệ sinh thái rừng tại khu vực Đông Dương, đồng thời tạo ra những tác động xã hội tích cực và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hãy theo dõi và tham gia cùng chúng tôi trong hành trình bảo tồn và phục hồi rừng xanh!