Báo cáo khu vực kinh tế xã hội Châu Á năm 2020, Cơ quan Thúc đẩy doanh nghiệp xã hội Hàn Quốc KoSEA

Trong nhiều năm liên tục, Cơ quan thúc đẩy doanh nghiệp xã hội Hàn Quốc (KoSEA) là đầu mối xây dựng mạng lưới các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tại khu vực Châu Á, đặc biệt là Đông Á. Vì tình hình đại dịch Covid-19, các hoạt động kết nối mạng lưới bị chững lại. KoSEA đã đề xuất sáng kiến về việc thực hiện báo cáo thường niên về các doanh nghiệp xã hội khu vực Đông Á trong việc vượt qua các khó khăn thách thức của Covid-19. Chính vì vậy, Báo cáo khu vực kinh tế xã hội Châu Á năm 2020 ra đời.

Báo cáo này gồm hai phần:

  • Phần một cung cấp cái nhìn tổng quan về khu vực kinh tế xã hội, doanh nghiệp xã hội tại năm quốc gia tham gia báo cáo gồm có Singapore, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Hàn Quốc.
  • Phần hai của báo cáo giới thiệu các doanh nghiệp xã hội tại năm quốc gia Đông Á ở trên đã vượt qua Covid-19 như thế nào hoặc đã đóng góp vào giải quyết các vấn đề liên quan Covid-19.

Trong Báo cáo 2020 này, Viện VID là đối tác viết về thực trạng và các tình huống của doanh nghiệp xã hội Việt Nam. Ngoài phần giới thiệu về khu vực và chính sách cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam, VID đã đóng góp bốn tình huống doanh nghiệp xã hội Việt Nam, trong đó có:

  • Vulcan Augmentics chuyên về giải pháp cánh tay robot cho nạn nhân bom mìn tại Việt Nam
  • Trung tâm CHIR chuyên về đào tạo và xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện với mạng lưới hàng chục nghìn cán bộ y tế được nâng cao năng lực.
  • GLink là chuỗi phòng khám chuyên cho những cá nhân có nguy cơ cao tại Việt Nam
  • Seed Planter là một nền tảng kết nối những người trẻ khao khát thúc đẩy khởi nghiệp xã hội ở Việt Nam, đã tiến hành nhiều hoạt động bao gồm nâng cao năng lực, kết nối nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam