Báo cáo bản đồ 100 doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam, UNDP

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) lần đầu tiên được giới thiệu vào Việt Nam bởi Đề án 844 (Đề án ‘Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025’ theo quyết định 844/QĐ-Ttg năm 2016). Đề án 844 được quản lý bởi Bộ Khoa học và Công nghệ và là đề án quốc gia đầu tiên mở ra giai đoạn phát triển Quốc gia khởi nghiệp của Việt Nam. Từ đó đến nay nhiều Đề án quốc gia khác như Đề án 939 về thúc đẩy khởi nghiệp của phụ nữ, Đề án 1665 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Và các hoạt động nàyđược triển khai sâu rộng ở cấp trung ương và địa phương. Cho đến năm 2000, có khoảng 3000 startup đã được thành lập.

Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam đưa vào Luật Doanh nghiệp khái niệm doanh nghiệp xã hội (DNXH). Năm 2015, Bộ Luật Dân sự sửa đổi cũng đưa khái niệm DNXH. Ngay từ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã xác định phát triển bền vững là trọng tâm. Năm 2018, Chính phủ đã có những cam kết mạnh mẽ với Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (SDG). Mới đây ngày 25 tháng 09 năm 2020, Thủ tướng đã ban hành Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững trong đó quan điểm chỉ đạo rằng ‘Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia’.

Kể từ năm 2015 khi khái niệm pháp lý DNXH được ra đời, mới có khoảng 100 DNXH đăng ký theo Luật Doanh nghiệp. Trong số 3000 doanh nghiệp startup tại Việt Nam hiện nay theo báo cáo của Đề án 844, báo cáo ước tính có khoảng 5%-10% là các doanh nghiệp impact startup. Khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tạo tác động xã hội (Impact startup) được sử dụng gần đây bởi các tổ chức hỗ trợ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia như UNDP Việt Nam, đề án 844. Impact startup là một hình thái phối hợp giữa mô hình doanh nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sở hữu trí tuệ, mô hình kinh doanh mới mà Chính phủ đang thúc đẩy phát triển từ năm 2016 đến nay và tiếp tục trong giai đoạn tới và mô hình doanh nghiệp xã hội.

Theo Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016- 2020 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 trong văn kiện Đại hội Đảng khoá XIII sắp tới, trong bối cảnh quốc tế và trong nước như hiện nay, cũng như tầm nhìn 2035, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội quốc gia giai đoạn 2021-2050 ưu tiên lấy trụ cột phát triển nhanh và phát triển bền vững, lấy con người là trọng tâm của phát triển, cũng như quản lý phát triển và quản lý xã hội; dựa vào cơ chế thị trường; lấy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cộng nghệ là trụ cột; như giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường đang nổi cộm; vấn đề năng lực cung cấp dịch vụ công của các tổ chức công, và thúc đẩy năng suất lao động, có thể thấy impact startup có thể là công cụ đắc lực cho việc giải quyết các vấn đề này cũng như hỗ trợ việc đạt dược các mục tiêu chiến lược của quốc gia cả ở góc độ phát triển kinh tế và phát triển xã hội.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa hề có khái niệm chính thức về impact startup, đặc biệt ngay cả các tiêu chí xác định doanh nghiệp xã hội, xác định startup – doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng thiếu vắng. Với tầm quan trọng của impact startup với giai đoạn phát triển tiếp theo của đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững là cần thiết. Để từ đó có thể xác định được chính xác và định vị được các doanh nghiệp đang trú ngụ ở đâu, đồng thời vận động để có những chính sách thúc đẩy phù hợp cho nhóm doanh nghiệp này.

Việc hình thái khái niệm impact startup, lập danh sách 100 impact startup và định vị 100 impact startup này trên bản đồ Việt Nam để lần đầu tiên cung cấp cái nhìn toàn cảnh về khu vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo này mở ra các hướng mới trong nghiên cứu-vận động chính sách, nghiên cứu học thuật, và thực hành kinh doanh với cách tiếp cận xuyên ngành, xuyên lĩnh vực.

Bản đồ 100 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tạo tác động xã hội (impact startup) được thực hiện bởi PGS. TS. Trương Thị Nam Thắng. Báo cáo nhận được hỗ trợ kỹ thuật của Phùng Thị Thu Trang, Nguyễn Hồng Vân, và được thiết kế bởi Đinh Hoàng Hồng Sơn từ Viện Sáng tạo và Phát triển bền vững Việt Nam (VID).

Báo cáo nhận được đóng góp ý kiến chuyên môn trong việc xây dựng khái niệm impact startup từ Phan Hoàng Lan, Vũ Mai Hảo, UNDP Việt Nam và Đinh Anh Tuấn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Báo cáo không thể thực hiện nếu không có sự tham gia cung cấp dữ liệu của đại diện 155 doanh nghiệp impact startup tham gia trả lời bảng hỏi.

Báo cáo được đặt hàng bởi UNDP Việt Nam.

100-impact-statup_Bao-cao-tieng-viet-final