Working with partners

Sáng ngày 13.05.2022, Quỹ The Happiness Foundation thuộc Tập đoàn SK, Hàn Quốc đã có buổi làm việc với Đại diện của Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (VAPEC), là tổ chức mẹ của VID – Vietnam Research Institute for Innovation and Development và Đại diện của Viện VID.

Quỹ The Happiness Foundation được cập nhật về tình hình của doanh nghiệp xã hội và khởi nghiệp xã hội trong thanh niên, sinh viên Việt Nam, cũng như hoạt động của VAPEC và VID. Năm 2021, VID đã vận hành một chương trình khởi nghiệp xã hội cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và sinh viên Việt Nam với Quỹ The Happiness Foundation. Năm 2022, Quỹ The Happiness Foundation tiếp tục tin tưởng VID thực hiện một chương trình với quy mô lớn là chương trình Vietnam Social Challenger Sunny.

Cả hai tổ chức đều mong muốn Chương trình Vietnam Social Challenger Sunny tiến hành được thành công, cũng như tiếp tục có những hợp tác ở quy mô lớn hơn trong tương lai nhằm thúc đẩy khởi nghiệp xã hội trong thanh niên Việt Nam.