Chương trình Vietnam Changemaker Challenge 2021

Chương trình Vietnam Changemaker Challenge 2021

Vietnam Changemaker Challenge 2021 (VNCC) là chương trình Ươm tạo khởi nghiệp và tăng tốc cho các dự án, doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, được tổ chức bởi nền tảng đào tạo và ươm tạo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội impactUP. Chương trình được đồng tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (VID – Vietnam Research Institute for Innovation and Development) và Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Trường Kinh tế quốc dân (NEU Center for Social Innovation and Entrepreneurship) , được tài trợ hoàn toàn bởi Tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới Canada (World University Service of Canada (WUSC-EUMC) và Impact Techfest Vietnam

Chương trình tìm kiếm các ý tưởng hoặc doanh nghiệp tạo tác động đến 3 SDG: 

✅ SDG 5: Bình đẳng giới

✅ SDG 8: Việc làm và phát triển kinh tế

✅ SDG 13: Hành động vì môi trường

Nhóm Ươm tạo:

Đối tượng:

✅ Thanh niên dưới 35 tuổi (nam và nữ ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ưu tiên nhóm yếu thế)

✅ Quan tâm mong muốn bắt đầu thực hiên một dự án vì cộng đồng xã hội, một dự án khởi nghiệp tạo tác động

✅ Mong muốn giải quyết các vấn đề hướng tới

Quyền lợi:

⭐️ Được ươm tạo về các mục tiêu sáng tạo xã hội

⭐️ Được kết nối với các bạn trẻ, các nhà sáng tạo xã hội, doanh nhân xã hội có cùng mối quan tâm

⭐️ Được kết nối với Mentor, trainer có chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo xã hội

⭐️ Được trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng liên quan Sáng tạo xã hội (Social innovation) và Khởi nghiệp xã hội (Social Entrepreurship)

⭐️ Cơ hội tham gia các buổi tutoring, webinar với đội ngũ mentor của impactUP

⭐️ Tham gia Pitching cuối mỗi giai đoạn nhằm đảm bảo nắm chắc kiến thức và vận dụng vào thực tế

⭐️ Được nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình Ươm tạo khởi nghiệp của impactUP

Nhóm tăng tốc

Đối tượng:

✅ Các nhóm khởi nghiệp hoặc các nhóm thanh niên hành động vì xã hội (nam và nữ ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ưu tiên nhóm yếu thế)

✅ Đã có prototype/ BMC/ Action plan

✅ Mong muốn tăng tốc ý tưởng, dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp tạọ tác động của mình

✅ Mong muốn giải quyết các vấn đề hướng tới

Quyền lợi:

⭐️ Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng liên quan Sáng tạo xã hội (Social innovation) và Khởi nghiệp xã hội (Social Entrepreurship)

⭐️ Được kết nối với các bạn trẻ, các nhà sáng tạo xã hội, doanh nhân xã hội, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp có cùng mối quan tâm

⭐️ Được kết nối với Mentor, trainer có chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo xã hội

⭐️ Được kết nối và gặp gỡ với các nhà đầu tư

⭐️ Cơ hội tham gia các buổi tutoring, webinar với đội ngũ mentor của impactUP

⭐️ Tham gia Pitching cuối mỗi giai đoạn nhằm đảm bảo nắm chắc kiến thức và vận dụng vào thực tế

⭐️ Được nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình Tăng tốc khởi nghiệp của impactUP

Đối tác chính: CSIE, WUSC, Techfest Vietnam 2021