Cuộc Thi “Impact Challenge at SEA” Đã Trở Lại!

Cuộc thi “Impact Challenge at SEA” đã chính thức quay trở lại, sẵn sàng tìm kiếm và đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động (Impact Startups) tại Việt Nam.

Chủ đề:

  • Môi Trường: Các doanh nghiệp khởi nghiệp với các giải pháp bền vững về môi trường.
  • Chuyển Đổi Số: Các doanh nghiệp khởi nghiệp mang lại các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận và hòa nhập vào môi trường kỹ thuật số, nhằm thúc đẩy giá trị kinh tế và xã hội.

Tiêu chí lựa chọn: Các ứng viên cần phải là doanh nghiệp hoặc đơn vị liên doanh có các hoạt động chính tạo ra tác động tại Việt Nam.

Lợi ích khi tham gia:

  • Tổng giải thưởng lên đến 109.000+ USD: Các doanh nghiệp có cơ hội nhận được đầu tư và các giải thưởng mở rộng (tối đa lên đến 500.000 USD).
  • Tham gia các chương trình hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp: Tham gia các chương trình đào tạo về đo lường tác động xã hội trong doanh nghiệp.
  • Cơ hội hợp tác với các tập đoàn lớn: Mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển cùng các tập đoàn lớn.

Đăng ký dự thi:

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng để bứt phá chưa? Đăng ký ngay hôm nay!


Join the Impact Challenge at SEA!

Are you an ambitious innovator driven to create positive social and environmental change? This exciting challenge is a rallying call for visionary entrepreneurs, startups, and changemakers to come together and tackle the world’s most pressing issues.

Themes:

  • Green: Startups with solutions for environmental sustainability.
  • Digital: Startups enhancing digital access and inclusion to drive social and economic value.

Eligibility: Corporations or cooperatives with primary operations and impact created in Vietnam.

Benefits:

  • Compete for a total prize pool of $109,000: Potential investment and additional prizes up to $500,000.
  • Access to acceleration and impact measurement programs: Benefit from training and support programs.
  • Collaboration opportunities with large companies: Explore new opportunities for growth and development.

Application:

Don’t miss this chance to be a part of the impact revolution! Together, let’s create a world where innovation and positive impact go hand in hand. Join the movement, and let your ideas soar!