MẠNG LƯỚI DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TOÀN CẦU CATALYST 2030

MẠNG LƯỚI DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TOÀN CẦU CATALYST 2030

Catalyst 2030

Catalyst 2030 là một mạng lưới toàn cầu nhằm mục đích hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái doanh nghiệp xã hội – doanh nghiệp tạo tác động, giới học giả, học thuật và các NGOs trên toàn cầu, đẩy nhanh tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) bằng cách hỗ trợ và thúc đẩy thay đổi hệ thống ở cấp khu vực và quốc gia. Viện IID hiện Chủ trì Catalyst 2030 Chapter Việt Nam (Country Chapter).

Catalyst 2030 có những mục tiêu chính là:

  • Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ cho các doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp tạo tác động xã hội.
  • Thúc đẩy trao đổi, bàn luận, học hỏi giữa tất cả các đối tượng của Catalyst 2030, bao gồm cả các doanh nghiệp, các NGO, các học giả và các chuyên gia…để kết nối hợp tác, tạo thành một phong trào toàn cầu của người dân và các tổ chức cam kết thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG) vào năm 2030.
  • Tạo điều kiện tìm hiểu và thực thi những thay đổi mang tính hệ thống (Systems Change Learning)

Catalyst 2030 là một bước tiến toàn cầu của các doanh nhân xã hội và các nhà đổi mới xã hội từ tất cả các lĩnh vực, những người chia sẻ mục tiêu chung là tạo ra các phương pháp tiếp cận sáng tạo, lấy con người làm trung tâm để thúc đẩy các mục tiêu phát triển Bền vững. Với sự tham gia và hỗ trợ bởi cộng đồng, chính phủ, doanh nghiệp và các bên khác, các thành viên Catalyst 2030 đang thay đổi hệ thống ở tất cả các cấp thông qua hành động tập thể và các chiến lược mới, táo bạo.

Nếu bạn cũng là một tổ chức/công ty quan tâm tới việc thực hiện những dự án kinh doanh tạo tác động cũng như muốn được vinh danh trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên là Tổ chức theo đuổi những mục tiêu bền vững chung của LHQ, hãy tham gia mạng lưới Catalyst 2030 để kết nối và học hỏi thêm cách họ đã phát triển ý tưởng của mình như thế nào cũng như hệ sinh thái.

IID – Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển vinh dự chính thức là đơn vị kết nối, đưa Catalyst 2030 đến Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch mạng lưới Catalyst 2030 Chapter Việt Nam với tư cách là đại diện.

📌 Thông tin tham khảo:
Nền tảng số iMap – Kết nối doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam https://imapvietnam.org/

Tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển cùng Catalyst 2030 https://lnkd.in/e_NKJk9U


📌 Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin:
John Uminga, Điều phối viên Catalyst 2030 Châu Á Thái Bình Dương ([email protected])
Hà Nguyên Phương (Hailey), Điều phối viên Catalyst 2030 Việt Nam/ IID ([email protected])